Browsing: Uncategorized

ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬದುಕುವ ಕಲೆ ,ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯ,ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಯುತವಾದ ಜೀವನ ಸಾಧ್ಯ, ನಮ್ಮ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನಲೆಯ ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಭಾಷಾ ಶುದ್ದತಿ .ತತ್ವ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದಂತೆ…